Vytvorené pre najmenšie prvky zatienené akýmkoľvek typom dekorácie: krajina, anime, rozprávkové postavičky, kvetinárstvo, abstrakcie. Kefka má bielu špičku štetín, ktorá je krátka, ale hustá.